آدرس:


بخش مرکزی ، شهر یزد، اساتید ، بلوار شهدای گمنام ، بلوار دانشگاه ، پلاک ۰ ، طبقه همکف – چهار راه پژوهش – به سمت میدان عالم – ورودی فناوری دانشگاه یزد – ساختمان فناوری ۲- طبقه

—————————————

کد پستی : ۸۹۱۵۸۱۸۴۱۱

—————————————

تلفن:

۰۳۵۳۸۳۰۲۸۲۰

—————————————

وبسایت معرفی محصولات:

https://www.soffeco.com/