• دفتر مرکزی| یزد - چهارراه پژوهش - ورودی فناوری دانشگاه یزد - ساختمان فناوری 2 - طبقه دوم واحد 301
  • شماره تماس دفتر مرکزی| 38302820-035
  • ایمیل| info@soffeco.com